Όραμα & Αξίες

ΑΞΙΕΣ
Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας μας είναι η κινητήριος δύναμη μας. Μια δυνατή ομάδα από νέα παιδία που αναζητούσαν θέσεις εργασίας στον τόπο τους, αγάπησαν την εργασία τους, έδωσαν και δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για να εξυπηρετήσουν τους συνδημότες τους, και με την ειλικρίνεια τους, τον χαρακτήρα τους δίνουν καθημερινά υπεραξία στην εταιρεία μας.

Το σύνολο των κερδών του Ηλεκτροφωτισμού Κυκλάδων παραμένει και επενδύεται στα νησιά μας ενώ σημαντικό ποσοστό αυτών διανέμεται στους ανθρώπους μας.
Η φιλοδοξία της ομάδας μας έδωσε την επιτυχία στην εταιρεία μας να υπερηφανεύεται για το κοινωνικό εταιρικό προφίλ της και τις ατομικές δεξιότητες των ανθρώπων της.
Η αμοιβαία εμπιστοσύνη, ο σεβασμός και η άριστη εταιρική υπευθυνότητα είναι οι αξίες μας .

ΟΡΑΜΑ
Οραματιζόμαστε καθημερινά το καλύτερο για τα νησιά μας και για την Ελλάδα μας,
επιδιώκουμε την σύγκριση με τους καλύτερους επιλέγοντας να είμαστε η επιτυχημένη, θετική επιλογή των πελατών μας στην αγορά του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Βήμα προς βήμα προοδεύουμε παρά το δύσκολο και μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον με μελλοντική επιλογή μας να επεκτείνουμε το δίκτυο του ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ και σε αλλά νησιά των Κυκλάδων με συνεργάτες που επιχειρούν ήδη ή ενδιαφέρονται να επιχειρήσουν.