Τμήμα Υποστήριξης Διαγωνισμών Δημοσίου

KATASTHMATA MAS 041Ο ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  με έμπειρους ανθρώπους αναλαμβάνει να προετοιμάσει φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τους πελάτες του ή και για το τμήμα πωλήσεων του άρτιο για  διαγωνισμούς του Δημόσιου, και του Ο.Τ.Α που διεξάγονται στις Κυκλάδες:

Μειοδότες σε διαγωνισμούς:
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΥ & ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ & ΑΝΔΡΟΥ
Δ.Ε.Η Α.Σ.Π ΠΑΡΟΥ
Δ.Ε.Η Α.Σ.Π ΣΥΡΟΥ
Δ.Ε.Η Α.Σ.Π ΜΥΚΟΝΟΥ
Δ.Ε.Η Α.Σ.Π ΘΗΡΑΣ
Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ
Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΥΚΟΝΟΥ
Δ.Ε.Υ.Α. ΣΥΡΟΥ
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε
Ο.Τ.Ε ΑΕ