Υλικά Ράγας & Ηλεκτρικών Πινάκων

Οι μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως με τις οποίες συνεργαζόμαστε , όπως oι HAGER ,LEGRAND, SCHNEIDER, ΑΒΒ, SIEMENS κ.α., είναι επαρκέστατες για την κάλυψη όλων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ανταποκρίνονται στην κάθε προδιαγραφή, εξασφαλίζοντας αδιάλειπτη και ομαλή λειτουργία στην εγκατάσταση.

 • Ασφάλειες
 • Ραγοδιακόπτες
 • Ενδεικτικά
 • Ρελέ διαρροής
 • Διακόπτες ισχύος / φορτίου
 • Χρονοδιακόπτες
 • Αυτόματους κλιμακοστασίου
 • Αντικεραυνικά
 • Όργανα έλεγχου και επιτήρησης
 • Ρελέ εντολής & χρονοκαθυστέρησης
 • Θερμομαγνητικά κινητήρων
 • Ρυθμιστές φωτισμού (Dimmer) – ανιχνευτές
 • Κλέμμες ράγας – Μπάρες ταχείας σύνδεσης
Προσφορές
Κατάλογοι