Υλικά Γείωσης & Αντικεραυνικής Προστασίας

Η γείωση οποιασδήποτε ηλεκτρικής εγκατάστασης είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της. Με τις ποιο επώνυμες και πιστοποιημένες εταιρίες στην γκάμα αυτή των προϊόντων όπως την ELEMCO, ELVAN PROTECTA κ.α  στην θεμελιακή γείωση σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΛΟΤ ΗΔ 384 οδηγηθήκαμε στην καλύτερη προστασία σε όλες τις νέες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

1. Ηλεκτρόδια γείωσης

 • Ράβδος γείωσης χαλκού
 • Ράβδος γείωσης τύπου σταυρός
 • Σφιγκτήρας σύνδεσης & επιμήκυνσης

2. Γείωση τύπου Ε

 • Πλάκες γειώσεως
 • Σφιγκτήρας οπλισμού
 • Σφιγκτήρας σύνδεσης πλάκας

3. Θεμελιακή γείωση

 • Ταινίες & αγωγοί
 • Σφιγκτήρας οπλισμού
 • Σφιγκτήρας επιμήκυνσης ή διασταύρωσης ταινίας
 • Κύριος Ισοδυναμικός Ζυγός

4. Αντικεραυνική προστασία

 • Ακίδες
 • Μανιτάρια
 • Στηρίγματα αγωγών & διαστολικά
 • Υποδοχές

5. Βελτιωτικό γειώσεων – ΤΕRRAFILL

6. Γείωση Φ/Β

Προσφορές
Κατάλογοι