Ηλεκτρολογικό υλικό – Μικροϋλικά

Στον  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ η τεράστια γκάμα ηλεκτρολογικού υλικού καλύπτεται  επαρκώς με πάνω από 2500 προϊόντα που θα συναντήσετε όπως :

 • Πολύπριζα και διακλαδωτές
 • Προεκτάσεις καλωδίων  (Μπαλαντέζες)
 • Φις
 • Ντουί
 • Δεματικά (dairaps)
 • Ρόκα
 • Ούπα και εξαρτήματα στερέωσης
 • Τσέρκια και καρφιά τους
 • Ταινίες μονωτικές
 • Στεγανωτικά υλικά όπως ρητίνες και σιλικόνες
 • Μετασχηματιστές & πηνία (ballast
)
 • Ακροδέκτες
 • Κλέμμες
 • Μούφες καλωδίων
Προσφορές
Κατάλογοι