Πελάτες

Ο ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  για να αναπτύσσεται στους ρυθμούς της εποχής χρειάστηκε να δημιουργήσει τμήματα ειδικευμένα ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε έργου και των πελατών όπως : ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ , Β2B ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ,ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Απασχολούνται για την υποστήριξη των παραπάνω τμημάτων 10 έμπειροι μηχανικοί & τεχνίτες όπως πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός , Μηχανολόγοι Μηχανικοί , Μηχανοτεχνίτες, Ηλεκτρολόγοι.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

 • Επεξεργασίας απόβλητων    ΧΥΤΑ ΠΑΡΟΥ :  Προμήθεια Γενικού Πίνακα Χ.Τ. και υποπινάκων.
 • Σχολικών κτηρίων   ΕΠΑΛ ΠΑΡΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ):  Προμήθεια Γενικών Πινάκων Χ.Τ. και υποπινάκων.
 • Έλεγχος ροής υδάτων   ΔΗΜΟΣ NAΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ:  Προμήθεια Γενικού Πίνακα Χ.Τ. και υποπινάκων για αντλητικά συγκροτήματα.
 • Λατόμευσης αδρανών υλικών  ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ:  Ανακατασκευή Γενικών Πινάκων Χ.Τ.
 • Τράπεζες EUROBANK ΣΥΡΟΥ:  Προμήθεια Γενικών Πινάκων Χ.Τ.
 • Αφαλατώσεις ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ :  Προμήθεια Γενικού Πίνακα Χ.Τ
 • Νοσηλευτικά ιδρύματα ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ :  Προμήθεια υποπινάκων Χ.Τ.
 • Ξενοδοχεία  ΜUSTIGUE HOTEL στην ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ: Προμήθεια Γενικού Πίνακα Χ.Τ. και υποπινάκων.
 • Καταστήματα τροφίμων ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥ :  Προμήθεια Γενικού Πίνακα Χ.Τ. και υποπινάκων.
 • Λιμενικές εγκαταστάσεις ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ:  Προμήθεια Γενικού Πίνακα Χ.Τ. και υποπινάκων.
 • Ελικοδρόμια  Υ.Π.Α ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΑΜΟΡΓΟΥ:  Προμήθεια Πίνακα φωτισμού & διανομής
 • Φωτοβολταϊκών πάρκων ΑΦΟΙ ΚΑΛΑΊΤΖΗ ΟΕ Φ/Β 100ΚW NAΞΟΥ : Προμήθεια Γενικού Πίνακα Χ.Τ. και υποπινάκων Φ/Β
 • Βιομηχανίας ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΑΞΟΥ :  Προμήθεια Γενικού Πίνακα Χ.Τ. και υποπινάκων αυτοματισμού