Νέος προβολέας από την Ηager Hellas

Δημοσίευση: 19/04/2014

Νέος προβολέας με ανιχνευτή κίνησης 360ο.

60w ισοδύναμης απόδοσης 300w αλογόνου.

EE600.