Κοινωνική Ευθύνη

Ο ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  δραστηριοποιείται σε μια από τις ποιο ευαίσθητες περιοχές της Ελλάδος, όπου ο σεβασμός στο Περιβάλλον όπως και στις σχέσεις των ανθρώπων στην τοπική κοινωνία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την συνύπαρξη και την ευημερία του στις Κυκλάδες.

Σε συνεργασία με την ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε και την ΑΦΗ Α.Ε μέσα σε ειδικούς κάδους, που βρίσκονται στις εισόδους των καταστημάτων μας, επιτυγχάνουμε την ανακύκλωση προϊόντων όπως λαμπτήρων και μπαταριών ενώ πιλοτικά στην Νάξο εγκαθιστώντας μηχάνημα πολτοποίησης  χάρτου το 2012 αποστείλαμε περισσότερους από 20 τόνους σε συνεργασία με την ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε για ανακύκλωση.

Σημαντικό μερίδιο κερδών του ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ πηγαίνει σε κοινωνικούς φορείς των νησιών μας όπως κοινωνικά παντοπωλεία, πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, ενώ η παρουσία των ανθρώπων μας σε εκδηλώσεις σεβασμού  και βελτίωσης  της ποιότητας ζωής στην κοινωνία μας στον άνθρωπο και το περιβάλλον είναι συνεχείς.