Ηλεκτροφωτισμός Μυκόνου

Δημοσίευση: 06/09/2014

Ο ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ άνοιξε σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα  επί της οδού Πλατύ Γιαλός, θέση Γλάστρος  με χώρους εξυπηρέτησης 1.000 τ.μ. ηλεκτρολογικού & διακοπτικού υλικού.

ΗΛΕΚΤΡ ΥΛΙΚ