Ενημερωτικό σεμινάριο από την BIOKAL

Δημοσίευση: 13/10/2016

“BIOKAL”:     Παρουσίαση του Νέου Κανονισμού Εσωτερικών Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Κ.Υ.Α. 41020/819) και επιλογή καλωδίων ανά είδος εγκατάστασης.

Η ΒIOKAL, σε συνεργασία με την SMK Group Ηλεκτροφωτισμός Κυκλάδων, πραγματοποίησε ενημερωτικό σεμινάριο στην αίθουσα παρουσιάσεων του Ηλεκτροφωτισμού  στο κατάστημα μας στην Νάξο, την Τετάρτη 21-09-2016.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες και το προσωπικό της Ηλεκτροφωτισμός Κυκλάδων. Την παρουσίαση έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της BIOKAL κος Δημήτρης Δημητριάδης. 

SONY DSCSONY DSC

Το πρώτο μέρος της παρουσίασης περιλάμβανε ενημέρωση σχετικά με την ιστορία και τα προϊόντα της ΒΙΟΚΑL, τις σύγχρονες μεθόδους κατασκευής των ομοαξονικών καλωδίων . Στην συνέχεια έγινε εκτενής αναφορά για τις παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επιλογή του σωστού ομοαξονικού καλωδίου, όπως π.χ. τα LTE δίκτυα, οι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

Στο δεύτερο μέρος έγινε ανοιχτή συζήτηση σχετικά με τα ομοαξονικά καλώδια VECTOR της εταιρείας και υποβλήθηκαν ερωτήσεις των παρευρισκόμενων σχετικά με θέματα που πρόκειται να αντιμετωπίσουν στις εγκαταστάσεις  βάσει των εξελίξεων στις τηλεπικοινωνίες.